logo

Изграждане на детски и спортни площадки

Изграждане на детски и спортни площадки

Детските и спортните площадки се изграждат съгласно одобрен проект отговарящ на действащите нормативни изисквания и даващ пълна информация за реализацията му.

Детските площадки се подразделят на подтипове в зависимост от възрастовата група на децата за които е са предвидени, отделно от това могат да бъдат тематични и разработени в различни цветови гами. 

Спортните площадки най-често са спортни игрища за различни видове спорт или фитнеси на открито.

Настилката трябва да е ударо-поглъщаща, като може да бъде опесъчена, тревна, каучукова на плочи или само-разливна с различни шарки и цветове. 

Отделите елементи на обзавеждането на детската или спортната площадка – игрови съоръжения, ограда, пейки, кошчета, табели и др. се подбират от продуктови каталози на специализирани фирми в областта съобразно  одобрения проект.