logo

Създаване на покривна градина

Създаване на покривна градина

Покривните градини са един сравнително нов, но ефективен и целесъобразен вариант за увеличаване на озеленяването в градска среда. 

Покривното озеленяване има редица преимущества за сградите в градска среда : увеличава топло-ефективността, удължава живота на хидроизолацията, подобрява звукоизолацията, задържа до 80% от дъждовната вода с което пиковото натоварване на канализацията по време на интензивни валежи до голяма степен се преодолява.

Покривното озеленяване се  подразделя съгласно начина на поддържане  и визията му на два основни типа : 

  • екстензивно (озеленяване със седуми и  почвопокривни видове) 
  • интензивно (покривни градини с кашпи и клоцове, с висока храстова и дървесна растителност).

Дебелината на хумусния пласт в покривното озеленяване зависи от типа растителност, която ще се използва.

При екстензивна покривна градина (вариант със седуми) почвения пласт е средно е между 15-20 см, докато при интензивното озеленяване зависи от използваната растителност и биологичните и особености и там средно варира между 40-80 (100)см. Растителността също се подбира съгласно конкретните условия- изложение, ослънчаване, начин на поддържане,поливане и др.