logo

Създаване на поляна с хидропосев

Създаване на поляна с хидропосев

Хидропосева е метод за засяване на семена от различни видове треви, смески или други семена. За засяване се използва специална хидропосевна машина, в която се смесват семена, мулч, вода , торове и други материали и след разбиване тази смес се впръсква по терена . Семената залепват за почвената повърхност и по този начин може да се гарантира покълване дори и при наклонени терени /до 90 градуса/. Технологията на засяване с хидропосев позволява използването на всякакъв вид тревни семена- райграс, семена на житни треви и всякакъв вид тревни смески на житни треви, бяла детелина, троскот, цъфтящи поляни, мавритански поляни, спортни тревни смески и др. Както всяка новосъздадена тревна площ засетите с хидропосев площи се нуждаят от адекватно поливане и грижи. Количеството на необходимата вода зависи от сезона, средното количество на валежите за съответния регион, почвените условия и др. Като ориентир  - в първите няколко седмици почвата трябва да се поддържа непрекъснато влажна, без да се допуска да просъхва. Това може да означава 1,2 или 3 поливки в денонощието.

При засяване с тревни смески на житни треви /тип английска ливада/, тревата покълва за около 4-5 дни при температури  20- 25 градуса. През ранна пролет и късна есен процеса е по-бавен, поради по-ниските температури.Отглеждането на добра ливада изисква време, като този процес е не по-малко от 6 месеца.