logo

Създаване на поляна с тревен чим

Създаване на поляна с тревен чим

Зачимяването се прилага при укрепване на откоси и склонове, при окантване на алеи, при ремонт на засенчени участъци и особено при създаване на спортни и детски площадки. Това е съвременен метод, който може да се използва и при нужда във всяка една област на озеленяването. 

Зачимяването е подходящо при изискване за моментален ефект.

Тревният чим се транспортира нареден на фигури и може да се съхранява един-два дни. При транспортиране трябва да се допи¬рат „земя със земя“ и „трева с трева“. Нареждат се върху предварително обработена почва с подравнена повърхност.

Съществуват два метода за полагане на тревен чим и те са пълно(непрекъснато) нареждане и зачимяване в клетки.

При пълното (непрекъснатото) нареждане чимовете се долепват плътно един до друг чрез разместване на фугите. Когато се зачимяват откоси, иви¬ците се разполагат перпендикулярно на техния наклон. Нареждат се отдолу нагоре. Първоначално те се наместват с дървен чук, а окончателно се уп¬лътняват с дървена трамбовка и лек валяк (с маса 100—150kg). След това през първите 15— 20 дни, докато се появят първите издънки, се полива обилно и се тори е 15 g чист азот на 1 кв.м.

При зачимяване в клетки лентите се разполагат под ъгъл 45° спрямо ръба на откоса. Чимовете в лентите се закрепват към терена с дървени ко¬лове, дълги 20—30 см и с размери на сечението 2/2 cm. Забиват се през 40 cm. Размерите на клетките са в границите от 1,00/1,00 до 1,50/1,50 м.