logo

Създаване на воден ефект

Създаване на воден ефект

Съществува голямо разнообразие на декоративни водни площи като най-често срещани са следните видове:

Водни площи  със спокойна вода – водни огледала, езерца с водни лилии, вирове и лагуни.

Водни площи с течаща вода – поточета, водопади, изкуствени реки, фонтани.

Водните площи се изграждат съгласно индивидуално разработен проект за конкретната водна площ на обекта, включващ освен архитектурния му дизайн и работни проектни части съдържащи технолигия, конструкции, електро и водоснабдяване и канализация.

Има много различни варианти и възможности за визията и използваните материали. Водния ефект може да бъде със строго геметризирани форми създадени с бетонни елементи  или  в напълно свободен пейзажен стил оформен от естествени материали.