logo

Засаждане на декоративна растителност

Засаждане на декоративна растителност

Към засаждането на декоративната растителност се пристъпва след почистването на терена и внасянето на хумусна почва.

Растителността може да бъде на гол корен , на бала или в контейнери, което зависи от времето на изпълнение и спецификата на растителността.

Времето за засаждане може да бъде: 

  • Пролетно /от началото на месец март до края на месец април – за фиданки с открит корен. За фиданки с коренова бала, пролетното засаждане се извършва по-рано /от края на февруари до средата на април/.
  • Есенно засаждане се извършва от началото на октомври до началото на декември за фиданки с открит корен,  а за такива с коренова бала – от края на август до средата на октомври. 

Контейнерно отгледани фиданки могат да се засаждат по всяко време на годината при осигурена редовна поливка. Едроразмерни дървета и храсти  се изваждат и засаждат  задължително с  коренова бала в препоръчителните срокове, след което се полагат интензивни грижи за тях.