logo

Засаждане на едро-размерни дървета

Засаждане на едро-размерни дървета

Един от начините за получаване на моментален ефект от озеленяването е използването на едроразмерна растителност. Всяко дърво, което има височина над 3,5 метра, може да се определи като едроразмерно, теглото му е в порядъка на 700 – 900 кг и е задължително да се използват машини за неговото пресаждане, транспорт и засаждане.

За пресаждането на едно едроразмерно дърво, то трябва да се извади с добре оформена и пакетирана бала с пръст, която предпазва корените на растението. Тази бала, няйната големина и размери се определят от големината на короната, височината, възрастта и вида на дървото. 

За засаждането и пресаждането на едроразмерната растителност и периода в които се извършва тази дейност има два варианта.

  • Първият е през зимните месеци, когато е приключила вегетацията на дървото, сокодвиженията са спрели, като в този период дървото понася най-лесно пресаждането.
  • Много важно условие е кореновата бала да не се наруши при засаждането и да не се получат повреди или наружения в кореновата система. 
  • Другата теория за пресаждане и засаждане на едроразмерната растителност е да става през пролетта и есента, когато има голямо количество влага в почвата, растителността е в активно състояние и има по-бърза прихващаемост.

Но независимо от периода в които се засаждат едроразмерните дървета, има и други мероприятия, които са задължителни при засаждането за гарантирано прихващане на растението. Посадната яма, дупка трябва да е минимум с 40-50 сантиметра по-голяма от всички страни и в дълбочина.

Постилането на тор под и около балата е задължително условие, както и доброто уплътнение на почвата около балата също. 

В зависимост от периода в който се засажда декоративната едроразмерна растителност се подбират торове и вкоренители, за стимулиране на кореновата система за бързото и вкоряневане.

Друго задължително мероприятие след засаждането на декоративното едрорамерно дърво, е то да бъде укрепено добре в период от минимум една година, докато тряе времето на вкореняване. Това се прави чрез колове и превръзки.