logo

Значими обекти

Значими обекти

Завод АББ

Авангардън ООД изпълни обекта през 2013г.  като подизпълнител на фирма Венков Инженеринг ООД.

Извършени дейности:

 • Озеленяване 5200м2
 • Поливна система 5200м2

The Mall

Авангардън ООД изпълни обекта през 2010г.  като подизпълнител на фирма ТЕРНА АД.

Извършени дейности:

 • Озеленяване 3200m2
 • Поливна система 3200m2
 • Покривно озеленяване 6000m2
 • Интериорно озеленяване трърговски център

Сердика център

Авангардън ООД изпълни обекта през 2010г.  като подизпълнител на строителна фирма Kayi.

Извършени дейности:

 • Озеленяване 3900m2
 • Поливна система 1000m2
 • Покривно озеленяване 3000m2
 • Интериорно озелеяване на Сердика офиси рецепция и атриум

България Мол

Авангардън ООД изпълни обекта през 2012г.  като подизпълнител на фирма Кордеел - България ЕАД.

Извършени дейности:

 • Озеленяване 2800 м2
 • Поливна система 2800м2
 • Интериорно озелеяване 

 

Бизнес център Мегапарк

Авангардън ООД изпълни обекта през 2011г.  като подизпълнител на фирма Щрабаг ЕАД.

Извършени дейности:

 • Покривно озеленяване - 3000м2

Завод BHTC в икономическа зона

Авангардън ООД изпълни обекта през 2014г.  като подизпълнител на фирма Венков Инженеринг ООД.

Извършени дейности:

 • Поливна система: 15000м2

Кордеел - България ЕАД - офис и прозиводствена база

Авангардън ООД изпълни обекта през 2015г. 

Извършени дейности:

 • Озеленяване: 3000м2
 • Поливна система: 3000м2