logo

Услуги

Услуги

Услугите, които се предоставят са свързани с изработването на професионални проектни решения, изграждане и поддържане на озеленени екстериорни и интериорни пространства за обекти от всякакъв тип: частни дворни пространства, околни пространства на хотелски комплекси, ваканционни селища, офис – административни сгради, търговски и многофункционални комплекси, специализирани обекти като летища, пътища и магистрали, производствени предприятия, спортни комплекси, детски площадки, покривни градини, скверове, паркове и др.      

„Авангардън“ООД има проектирани и изградени голям брой обекти сред които: паркове, градски градини, частни дворни пространства, представителни зелени площи към търговски и офис комплекси, околни пространства на ваканционни селища и хотелски комплекси, покривни градини, спортни и детски площадки, интериорно озеленяване на офиси и търговки сгради  и др.

info-image

ПРОЕКТИРАНЕ

Изработване на паркоустройствени и благоустройствени проекти във всички фази на инвестиционното проектиране
info-image

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Вертикално планиране на зелените площи, изграждане на поливни системи, полагане на декоративни настилки и др.
info-image

ПОЛИВНИ СИСТЕМИ

Изграждане и поддържането на автоматизирани поливни системи, на базата на конкретния обект, осигуряващо оптимално поливно покритие.

 

 

info-image

ПОДДЪРЖАНЕ

Фирмата разполага с високо квалифицирани кадри и специализирана техника за поддържане на зелени площи и осигуряване на висок декоративен ефект от озеленяването.
info-image

ИНТЕРИОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

За визията на интериорното озеленяване имат значение дизайна на подбраните кашпи и конкретните типове растения.