logo

Интериорно озеленяване

Интериорно озеленяване

Интериорното озеленяване има особена роля освен в частните домове и в търговските и офис сгради, където има несравним естетичен и екологичен ефект за ползвателите им.    

За визията на интериорното озеленяване имат значение дизайна на подбраните кашпи и конкретните типове растения. Растенията могат да се поставят по единично или в групи. Зелените стени от растения или от мъхове също имат висок естетически ефект. Има възможност и за внасяне на едроразмерна интериорна растителност като дървета над 3 м в по-големи атриуми и зимни градини, което  също създава уникална атмосфера.

За създаване на оптимална среда с интериорно озеленяване се изработва проект, съобразен с конкретните условия на пространството, като осветеност, вид опотление и климатизация, възможности за поддържане и др.