logo

Зелени вертикални стени

Зелени вертикални стени

Така нареченото вертикално озеленяване става все по-популярно и търсено през последните години. Заедно с покривното озеленяване фасадното вертикално озеленяване е компонент на съвременните концепции за екологично и устойчиво строителство.

Има няколко основни типа вертикално озеленяване, като то също така може да бъде екстериорно и интериорно.

  • Вертикално озеленяване с лияновидни растения – изключително подходящо за фасади на сгради, огради и ажурни конструкции. При този тип озеленяване е важно да се определи начина по който растенията се прикрепват за опорите. Има различни конструкции както и готови професионални продукти в тази област. Може да се използва за екстериора и за интериорна среда като в конкретните случаи е важен изборът на растения.
  • Вертикално озеленяване чрез изграждане на конструкция на зелена стена.
  • Съществува възможност за изграждане на зелени стени с декоративни растения в конструкции от скачени съдове. Има възможност за много креативен дизайн и визия на такъв тип живи зелени стени, могат да се използват много разнообразни растения. 
  • Вертикални зелени стени от мъх

Голямото предимство на вертикалното озеленяване с мъх пред традиционното вертикално озеленяване е че не изисква поддръжка, поливане и подрязване, не задържа прах и е негоримо. Естествената влажност на въдуха в помещенията е напълно достатъчна, за да поддържа свежестта и добрия външен вид на мъховете. Необходимо е относителната влажност на въздуха да бъде в нормални за обитаване граници. При стойности по-ниски от 40-50% покритието от мъхове се втвърдява и става ронливо при пипане, но при възвръщане на нормалната влажност вертикалното озеленяване възвръща естествената си мекота.