logo

Поддържане

Поддържане

В „Авангардън“ООД е обособено отделно работно звено ангажирано с поддържането на екстериорно и интериорно озеленяване.

Фирмата разполага с високо квалифицирани кадри и специализирана техника за поддържане на зелени площи и осигуряване на висок декоративен ефект от озеленяването.

Дейностите се извършват при спазване на професионално разработен манипулационен план, който се изготвя индивидуално за всеки обект и  включва всички необходими дейности за осигуряване на безупречен външен вид на озеленяването. 

Броя на посещения и времето за поддържане се съобразяват, както с количеството и вида на растенията, така и с функционалните особености, предназначение и режим на ползване на обектите.

За поддържането предлагаме основно два варианта : 

Годишен абонамент с ежеседмични посещения, най-често включващ следните дейности:

  1. Косене:  Редовното косене осигурява по-добро качество на тревата. Услугата косене включва както косене с косачка, така и с тример за всички краища и недостъпни места за косачката.
  2. Торене: Редовното торене  обезпечава по-бърз растеж и вид, както на тревата така и на всички декоративни растения.
  3. Плевене: Контролирането на плевелите се извършва основно ръчно, но в някой случаи е възможно и употребата на препарати- хербициди .
  4. Мулчиране: Полагането на мулч (дървесни кори) около растенията, подобрява както естетическия вид така и спомага за ограничаване на плевелите.
  5. Подрязване: Подрязването на храстите и дърветата активизира израстването на нови физили. Което довежда до сгъстяване на растението и по-добър естетически вид
  6. Поливна система: Сезонна настройка на поливната система според съответните изисквания на растенията и тревата
  7. Аериране: Аерирането на тревата е важна дейност която, осигурява разрохване на горния почвен слой и отстраняване на изсъхналата трева. Подобрява абсорбацията на въздух, вода и хранителни вещества в почвата.
  8. Подсяване: При необходимост се добавя тревно семе за подобряване на проблемни зони
  9. Растителна защита

Сезоно еднократно поддържане