logo

Поливни системи

Поливни системи

Поливането е жизнено важно за подсигуряване на оптимален ефект от декоративното озеленяване. Поливната система е най-доброто решение за оптимизиране на поддръжката и максимално качествено напояване на площта, същевременно е и рентабилен вариант за поддържане. 

Поливната система не само ще спомогне за поддържането  на красив и зелен пейзаж, но и е най-удобния и ефективен начин да подсигури на озеленяването водата, която му е нужна без да има преполиване или не достатъчно поливане. 

Екипа на  Авангардън ООД е тясно специализиран в изграждането и поддържането на автоматизирани поливни системи. За изграждането им се използват висококачествени материали на водещи фирми в сферата и се осъществява на базата на проект за напояване на конкретния обект подсигуряващ  оптимално поливно покритие на площта.

Проекта се разработва индивидуално за всеки конкретен обект съобразно вида и композицията на озеленяването и конкретните теренни условия.

Фирмата ни предлага двугодишна гаранция на изградените от нас поливни системи.